Zakład produkcyjny adres

05-260 Marki
ul. Duża 1
tel. 22 781 63 95
22 761 95 80
fax. 22 781 63 95 w 23
www.elmax.waw.pl
elmax@elmax.waw.pl

Laminaty izolacyjne

Proponujemy szersze wykorzystanie właściwości laminatów
stosowanych do produkcji płytek drukowanych.

Po usunięciu miedzi uzyskujemy materiał o znakomitych
własnościach izolacyjnych i mechanicznych.

Oferujemy wykonanie elementów konstrukcyjnych
z pełną obróbką mechaniczną.

Materiał wyjściowy: laminat FR-4.
Dostępne grubości: 0,50; 0,80; 1,00; 1,20; 1,50; 2,00 mm; inne do uzgodnienia.

Powierzchnie zewnętrzne bez pokrycia lub wymaskowane z opisami.
Kolory zgodne z kolorami dostępnymi dla płytek drukowanych.

Wykonanie na podstawie rysunków technicznych lub projektów w zapisie Gerber.